UTAMA | PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN

Terdapat 36 orang staf di RMC yang terdiri daripada Pengarah, tiga (2) orang Timbalan Pengarah, empat (4) Pegawai Tadbir, dua (2) Pegawai Penyelidik, tiga (3) Pegawai Eksekutif, seorang (1) Pegawai Sains, six (6) Pegawai Penerbitan dan 18 orang dari kumpulan pelaksana.

Pusat Pengurusan Penyelidikan sentiasa dikunjungi pelawat dan kerap mengadakan aktiviti atau program yang menyumbang kepada universiti dan juga para pensyarah. Pusat Pengurusan Penyelidkan juga sentiasa menyebarkan maklumat dan program yang berguna kepada pelawat yang berminat.

 

Universiti Putra Malaysia (UPM) amat menitikberatkan keperluan dan keselesaan pelajar semasanya iaitu pelajar yang sedang menjalankan pengajiannya di UPM. UPM juga menyediakan pelbagai kelengkapan teknologi dan juga kemudahan bagi menjamin keselesaan para pelajar. Justeru, pihak RMC sedia member bantuan kepada pelajar dalam bidang penyelidikan.   
 

 

  • Putra@VID
    UPM telah menggunakan kad maya sebagai identiti pengenalan pelajar baharu sesi kemasukan 2018/2019 untuk menggantikan penggunaan kad pelajar sedia ada. Sehubungan itu, pelajar tahun pertama sesi 2018/2019 akan menggunakan Aplikasi Smartphone (bagi pengguna Android dan IOS) dan WEB Desktop pada laman web https:/putravid.upm.edu.my yang dikenali sebagai Putra® Virtual ID (Putra®VID) untuk menguruskan pengenalan diri semasa berinteraksi dengan semua kemudahan kampus seperti capaian aplikasi ICT, penggunaan kemudahan infrastruktur, kehadiran, pengesahan warga universiti dan sebagainya.
  • Dana Penerbitan Jurnal
artikel
PERKHIDMATAN SUNTINGAN MANUSKRIP OLEH ENAGO UNTUK PENYELIDIK UPM
Harga eksklusif kepada penyelidik dan staf Universiti Putra Malaysia.
MAJALAH SYNTHESIS EDISI 2019: ISU 1
PERKHIDMATAN DANA PENERBITAN JURNAL BERIMPAK TINGGI
Artikel-artikel lain...
berita
DLC Siri 5.0: The Chronicles of MOFs (Metal-Organic Frameworks) in UPM - The Visibility Project, Nodes of Networking & A New Benchmark
Kuliah & Kerjasama Cemerlang (DLC) Siri 5.0
pengumuman

Dimaklumkan bahawa Universiti Teknologi Malaysia melalui Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing (ICA) akan mengadakan simposium pada 19 November 2019. Sehubungan dengan itu,  mohon kerjasama saudara untuk membuat hebahan di peringkat universiti masing-masing mengenai simposium ini dan menyebar luaskan maklumat kepada penyelidik, pensyarah dan pelajar pasca siswazah yang berminat untuk menyertai program ini. Maklumat lanjut program adalah seperti berikut:

http://pagoh.utm.my/icasymposium/

Peluang untuk penyelidik muda untuk menjalankan penyelidikan di Institusi penyelidikan / akademik India.

> Skim dibiayai sepenuhnya
> 60 penyelidik ASEAN terpilih setiap tahun
> 6 bulan di Institut India di semua bidang Sains dan Teknologi

Brosur: http://www.rmc.upm.edu.my/upload/dokumen/20190417100829RTF_-_DCS_Brochure.pdf


Laman web: http://aistic.gov.in/ASEAN/imrcRTFDCS

Saya dengan sukacitanya memaklumkan kepada anda bahawa Program Kerja 2018-2020 Horizon 2020, program pembiayaan Penyelidikan dan Inovasi EU, telah dilancarkan oleh Suruhanjaya Eropah hari ini.

Horizon 2020 adalah program multinasional terbesar yang didedikasikan untuk penyelidikan & inovasi dan "terbuka kepada dunia". Ini bermakna penyelidik, universiti, organisasi penyelidikan, syarikat dan organisasi bukan kerajaan dari seluruh dunia boleh memohon untuk menyertai aktiviti Program Kerja yang dijalankan terutamanya melalui panggilan untuk cadangan.

Panggilan Program Kerja yang dilancarkan hari ini mewakili pelaburan utama sebanyak € 30 bilion. Ini menawarkan kesempatan yang luar biasa untuk komuniti saintifik dan inovator di negara ketiga untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh Horizon 2020 yang bekerjasama dengan rakan-rakan dari EU dan negara-negara yang berkaitan dengan Horizon 2020 dalam bidang kepentingan bersama.

Sebagai tambahan kepada pembukaan umum ini, dalam Program Kerja ini, kerjasama antarabangsa dalam penyelidikan dan inovasi telah diperkuatkan melalui kemasukan 30 inisiatif unggulan dengan negara-negara tertentu dalam bidang kebaikan bersama bernilai lebih dari € 1billion.

Untuk maklumat dan penyebaran lanjut, sila periksa Siaran Akhbar kami dan Lembaran Fakta yang disertakan untuk pelancaran Program Kerja yang baru, persembahan yang menyerlahkan Kerjasama Antarabangsa dan senarai perdana.

Jika anda berminat untuk memohon, rujuk portal peserta Horizon 2020: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ dan membantu kami meningkatkan kesedaran tentang peluang yang ditawarkan oleh Horizon 2020 dalam komuniti dan rangkaian anda.

Lampiran

Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: SPJOnline

aktiviti
;
Impact PHD Fraud/Impak penipuan PhD
;
UPM's rice technology is expanded throughout the country/Teknologi padi UPM diperluas ke seluruh negara
;
The Problem - The Sovereignty of the State, the Leading Language/Persoalannya - Kedaulatan Negara, Bahasa Terpinggir
;
UPM ranking at QS University Ranking Asia 2016/Kedudukan UPM di QS University Ranking Asia 2016
ikuti kami
B1566206224