PENYELIDIKAN @ UPM | PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN

» PENYELIDIKAN @ UPM

PENYELIDIKAN @ UPM

Pada tahun 2013, UPM berjaya membangunkan satu struktur ekosistem penyelidikan yang lebih baik dan komprehensif seiring dengan kehendak semasa. Sebanyak sebelas (11) kluster penyelidikan, sembilan puluh satu (91) program penyelidikan dan dua ratus empat puluh satu (241) kumpulan penyelidikan telah diwujudkan. Ekosistem penyelidikan ini memberikan impak secara langsung kepada hala tuju penyelidikan di UPM.

Dengan adanya struktur yang jelas ini, ahli akademik/penyelidik UPM akan terlibat dalam pelbagai program penyelidikan yang dibangunkan merentasi pelbagai disiplin di bawah kluster penyelidikan.

Konsep kluster penyelidikan di UPM adalah selaras dengan keperluan semasa bagi pendekatan pelbagai...selanjutnya...
 Polisi Penyelidikan (Dokumen)...selanjutnya...
BWECKAL:10:03