MENGENAI KAMI | PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) secara rasminya ditubuhkan pada  Mei 2000 yang berperanan menggerakkan pengurusan penyelidikan dan meningkatkan impak keseluruhan penyelidikan untuk memperluas kerjasama dan mengukuhkan perkongsian dengan universiti penyelidikan bertaraf dunia yang lain.

  Bismillahirahmanirrahim… Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh  dan Salam...selanjutnya...
Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) secara rasminya ditubuhkan pada  Mei 2000 untuk...selanjutnya...
RMC terdiri daripada 3 bahagian iaitu Bahagian Pentadbiran dan Bahagian Geran...selanjutnya...
Dasar merupakan antara elemen penting dalam sistem pentadbiran. Selain daripada memberi jaminan ke...selanjutnya...
Carta Organisasi RMC  ...selanjutnya...
BWECJA:09:32