SOALAN LAZIM | PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN
» SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM

GERAN RACE
1
Kenapakah program RACE dikhaskan kepada Universiti Rakan-RU dan bagaimana program RACE ini boleh dibudayakan? Click to collapseInisiatif RACE ini dapat mempercepatkan Universiti Rakan-RU untuk mencapai tahap yang setanding dengan Universiti berstatus RU dengan cara:

i) Membantu dan melengkapi usaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) meningkatkan budaya penyelidikan dalam kalangan Rakan-RU.
ii) Mewujudkan rangkaian kerjasama antara semua IPTA melalui program / projek penyelidikan usahasama dan perkongsian fasiliti penyelidikan.
iii) Mengguna sama peruntukan geran penyelidikan bagi penghasilan output yang bersifat multidisiplin.
iv) Menjadi pelantar kepada Universiti Rakan-RU untuk mempercepatkan peningkatan hasil penyelidikan.
v) Sebagai pelengkap ekosistem penyelidikan pengajian tinggi Negara.   Laman sesawang RACE : http://www.race.upm.edu.my/  


DANA PENERBITAN JURNAL BERIMPAK TINGGI
2
Siapakah yang layak memohon dana penerbitan jurnal berimpak tinggi?

Pensyarah (pegawai akademik) yang sedang berkhidmat di UPM. Sekiranya pelajar master/post-doc (masih aktif sebagai pelajar) ingin memohon, pelajar perlu melalui Penyelia/Pensyarah UPM. Pautan : http://www.rmc.upm.edu.my/perkhidmatan_kami/penerbitan/perkhidmatan_dana_penerbitan_jurnal_berimpak_tinggi-4524

3
Jurnal apakah yang diterima oleh RMC bagi tujuan pembayaran Page Charges?

RMC hanya membayar jurnal yang tersenarai di Journal Citation Reports-ISI-Web of Knowledge sahaja dengan ranking/Quartile Q1, Q2, Q3 dan Q4. Pautan : http://www.rmc.upm.edu.my/perkhidmatan_kami/penerbitan/perkhidmatan_dana_penerbitan_jurnal_berimpak_tinggi-4524  

4
Adakah RMC mengehadkan jumlah bayaran sesuatu jurnal?

Bagi jurnal Q1 dan Q2, jumlah bayaran tidak melebihi RM10,000.00. Jika terdapat jumlah bayaran terlalu tinggi, permohonan perlu dipertimbangkan oleh Pengarah RMC untuk kelulusan. Bagi jurnal Q3 dan Q4, jumlah bayaran tidak melebihi RM5000.00. Pautan : http://www.rmc.upm.edu.my/perkhidmatan_kami/penerbitan/perkhidmatan_dana_penerbitan_jurnal_berimpak_tinggi-4524

5
Dalam setahun, adakah RMC mengehadkan jumlah permohonan bagi setiap pensyarah?

Tiada had maksimum bagi permohonan daripada setiap pensyarah. Setiap permohonan mestilah mengikut syarat dan peraturan yang telah ditetapkan Pautan : http://www.rmc.upm.edu.my/perkhidmatan_kami/penerbitan/perkhidmatan_dana_penerbitan_jurnal_berimpak_tinggi-4524

6
Adakah RMC membayar perkhidmatan suntingan yang dikenakan oleh penerbit jurnal?

RMC hanya membayar perkhidmatan suntingan bagi artikel yang telah diterima (accepted) untuk diterbitkan oleh jurnal. Artikel yang sedang dinilai (review) tidak diterima. Pautan : http://www.rmc.upm.edu.my/perkhidmatan_kami/penerbitan/perkhidmatan_dana_penerbitan_jurnal_berimpak_tinggi-4524

7
Bagaimanakah cara pembayaran dibuat oleh UPM?

Bayaran akan diproses oleh Bendahari dengan cara pindahan bank (bank transfer). Pautan : http://www.rmc.upm.edu.my/perkhidmatan_kami/penerbitan/perkhidmatan_dana_penerbitan_jurnal_berimpak_tinggi-4524

8
Berapa lamakah proses pembayaran diambil?
9
Di manakah borang permohonan dana penerbitan jurnal boleh diperolehi?

Borang permohonan boleh dimuat turun di alamat web berikut: http://www.rmc.upm.edu.my/upload/dokumen/PTPPY1_92272_borang_ permohonan_dana_penerbitan.pdf  

Kemaskini:: 21/03/2017 [noridahanim]

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1610
-
B1566206969