PENERBITAN JURNAL BERIMPAK TINGGI | PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN

» PENERBITAN JURNAL BERIMPAK TINGGI

PENERBITAN JURNAL BERIMPAK TINGGI

Penerbitan dalam jurnal berimpak tinggi adalah menjadi misi semua penyelidik di UPM dalam usaha untuk menjadikan UPM sebagai sebuah universiti bereputasi antarabangsa.

 

Salah satu inisiatif yang disediakan oleh pihak universiti untuk menggalakkan penerbitan artikel jurnal dalam jurnal berimpak tinggi adalah dengan menyediakan DANA PENERBITAN JURNAL yang membantu menampung pembayaran yuran penerbitan.

Tahniah diucapkan kepada para penyelidik dari Universiti Putra Malaysia yang telah menerbitkan...selanjutnya...
Tahniah diucapkan kepada para penyelidik dari Universiti Putra Malaysia yang telah menerbitkan...selanjutnya...
BWECKAz:10:41