PERANCANGAN PENYELIDIKAN & PENGURUSAN ILMU | PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN
» PERKHIDMATAN » PERANCANGAN PENYELIDIKAN & PENGURUSAN ILMU

PERANCANGAN PENYELIDIKAN & PENGURUSAN ILMU

Putra Research & Innovation Management System (PRIMS).
 
Pembangunan sistem ini adalah bertujuan untuk menambahbaik proses pengumpulan dan pemantauan data penyelidikan bagi keperluan pelaporan universiti serta proses Penilaian Prestasi Tahunan (Pegawai Akademik) e-LPPT.
 
Justeru itu bagi melancarkan proses Penilaian Prestasi Pegawai Akademik 2017, pihak RMC ingin memaklumkan bahawa sistem PRIMS beroperasi bermula 16 Oktober 2017 (Isnin).
 
Sistem PRIMS boleh dilayari di laman sesawang prims.upm.edu.my
 
Sila rujuk manual sistem untuk kemudahan akses.

Kemaskini:: 14/12/2021 [fikri.munir]

PERKONGSIAN MEDIA

BWECJAR:09:49