PEMANTAUAN PROJEK PENYELIDIKAN | PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN
» PERKHIDMATAN » PEMANTAUAN PROJEK PENYELIDIKAN

PEMANTAUAN PROJEK PENYELIDIKAN

 

PEMANTAUAN PROJEK PENYELIDIKAN

 

Bahagian ini menyelaras proses pemantauan dan pembentangan projek penyelidikan selaras dengan keperluan Sistem Pengurusan Kualiti UPM dan tatacara pihak penaja.

 

Fungsi Bahagian:

  • Menyediakan senarai projek untuk dipantau dan maklumat status penghantaran laporan

 

  • Mengurus pelaporan prestasi (kemajuan/akhir) projek penyelidikan

 

  • Memastikan pelaksanaan projek adalah sepertimana yang telah dimuktamadkan dalam perjanjian penyelidikan

 

  • Menyelaras pembentangan projek penyelidikan berdasarkan keperluan penaja

 

  • Mengemaskini maklumat pencapaian projek

Kemaskini:: 17/02/2023 [fikri.munir]

PERKONGSIAN MEDIA

BWECLAz:11:12