INISIATIF PENERBITAN | PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN
» PERKHIDMATAN » INISIATIF PENERBITAN

INISIATIF PENERBITAN

Inisiatif penerbitan adalah satu inisiatif yang disediakan untuk membantu penerbitan artikel jurnal dalam jurnal berimpak tinggi dengan menampung pembayaran yuran penerbitan pada nilai maksimum tertentu.

 

Inisiatif ini diharapkan dapat menggalakkan penyelidik UPM menghasilkan artikel yang berkualiti bagi memenuhi visi UPM menjadi universiti bereputasi antarabangsa dan misi UPM untuk memberikan sumbangan bermakna kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara serta kemajuan manusia sejagat menerusi penerokaan dan penyebaran ilmu.

 

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

rmc_dpj@upm.edu.my

(En Akeram) 03-9769 1638 

Kemaskini:: 29/08/2022 [fikri.munir]

PERKONGSIAN MEDIA

BWECKAP:10:56