KLUSTER & PROGRAM PENYELIDIKAN | PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN
» PENYELIDIKAN @ UPM » KLUSTER & PROGRAM PENYELIDIKAN

KLUSTER & PROGRAM PENYELIDIKAN

Konsep kluster penyelidikan di UPM adalah selaras dengan keperluan semasa bagi pendekatan pelbagai disiplin dalam menyelesaikan masalah penyelidikan. Ia telah berjaya dikumpulkan bersama kepakaran dalam pelbagai bidang penyelidikan merentasi Fakulti dan Institut. Inisiatif penstrukturan ini dibangunkan untuk mengukuhkan aktiviti penyelidikan yang akan meningkatkan produktiviti dan kualiti penyelidikan.

UPM telah menubuhkan sebelas (11) Kelompok Penyelidikan di mana setiap kelompok merangkumi beberapa Program dan kumpulan yang bersifat merentas disiplin penyelidikan;
 1. Agriculture and Food (Pertanian dan Makanan).
 2. Applied Sciences and Engineering (Sains Gunaan dan Kejuruteraan).
 3. Biosystems and Biotechnology (Biosistem dan Bioteknologi).
 4. Business, Economics and Governance (Perniagaan, Ekonomi dan Governans).
 5. Environment and Energy (Alam Sekitar dan Tenaga).
 6. Forestry and Biodiversity (Perhutanan dan Biodiversiti).
 7. Humanities and Nation Building (Kemanusiaan dan Pembangunan Nusa Bangsa).
 8. Halal Science and Management (Sains dan Pengurusan Halal).
 9. Health and Well-being (Kesihatan dan Kesejahteraan Hidup).
 10. Mathematical Sciences, Information and Communication Technology (Sains Matematik, Teknologi Maklumat dan Komunikasi).
 11. Materials Science and Technology (Sains dan Teknologi Bahan).

 

Kemaskini:: 14/04/2017 [noridahanim]

PERKONGSIAN MEDIA

SXFVVAw~