BAHAGIAN PEMANTAUAN PROJEK PENYELIDIKAN | PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN
» STAF » BAHAGIAN PEMANTAUAN PROJEK PENYELIDIKAN

BAHAGIAN PEMANTAUAN PROJEK PENYELIDIKAN

PRIMS dibangunkan bertujuan untuk membantu mengurus dan memantau projek-projek penyelidikan UPM. Jumlah projek penyelidikan yang diuruskan oleh RMC adalah sebanyak 5,000 projek (sedang dalam pelaksanaan). Sehubungan itu, PRIMS dibangunkan bagi membantu proses pengurusan dan pemantauan projek dengan lebih efektif dan berkesan.

 

 

 

Kemaskini:: 04/02/2021

PERKONGSIAN MEDIA

B1615039811