PERANCANGAN PENYELIDIKAN & PENGURUSAN ILMU | PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN
» PERKHIDMATAN » PERANCANGAN PENYELIDIKAN & PENGURUSAN ILMU

PERANCANGAN PENYELIDIKAN & PENGURUSAN ILMU

KM Portal ialah satu sistem hipermedia teragih untuk menguruskan pengetahuan di UPM dengan menyokong penciptaan, pengumpulan, penstoran dan penyebaran kepakaran dan pengetahuan. Portal ini direka bentuk untuk mengumpul maklumat atau data mengenai bidang kepakaran pegawai akademik dan sumbangan-sumbangan mereka kepada pengetahuan menerusi penyelidikan.

Kemaskini:: 03/10/2018

PERKONGSIAN MEDIA

C1568577729