PENILAIAN ETIKA PENYELIDIKAN | PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN
» PERKHIDMATAN » PENILAIAN ETIKA PENYELIDIKAN

PENILAIAN ETIKA PENYELIDIKAN

Jawatankuasa Etika Induk Universiti telah ditubuhkan pada tahun 2011, yang terdiri daripada tiga jawatankuasa iaitu Jawatankuasa  Biokeselamatan (IBC), Jawatankuasa Etika Universiti untuk penyelidikan melibatkan Manusia (JKEUPM) dan Jawatankuasa Penjagaan dan Penggunaan Haiwan (IACUC).

Jawatankuasa Biokeselamatan (IBC) bertanggungjawab untuk mengkaji semula dan meluluskan penyelidikan melibatkan DNA rekombinan, pemindahan gen (termasuk pemindahan kepada manusia, mikroorganisma, virus dan toksin biologi). Fokus utama jawatankuasa pada masa ini adalah penyelidikan yang melibatkan  GMO / LMO (genetik / diubah suai yang hidup organisma).

Bagi Jawatankuasa Penjagaan dan Penggunaan Haiwan (IACUC, tanggungjawab utamanya  adalah untuk memastikan bahawa penjagaan dan penggunaan haiwan untuk tujuan saintifik adalah berperikemanusiaan dan beretika, (dan mematuhi Panduan).

Jawatankuasa Etika Penyelidikan Universiti Melibatkan Manusia, atau JKEUPM pula berperanan untuk melindungi peserta penyelidikan, dan untuk memastikan bahawa penyelidik menitikberatkan prinsip-prinsip asas dalam penggunaan subjek manusia. Pendirian dan keputusan JKEUPM adalah berdasarkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Perisytiharan Helsinki (2008).

Kemaskini:: 12/04/2017

PERKONGSIAN MEDIA

C1568579132