PERJANJIAN PENYELIDIKAN | PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN
» PERKHIDMATAN » PERJANJIAN PENYELIDIKAN

PERJANJIAN PENYELIDIKAN

Perjanjian Penyelidikan yang diuruskan oleh RMC adalah perjanjian penyelidikan yang melibatkan kerjasama penyelidikan bersama pihak UPM dan institusi / organisasi luar (tidak termasuk memorandum persefahaman (MoU) penyelidikan). Terdapat beberapa proses / prosedur yang perlu dipatuhi oleh pihak RMC sebelum perjanjian ditandatangani;

 1. Semakan dan perakuan daripada Pejabat Penasihat Undang-Undang UPM.
 2. Kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU).
 3. Perakuan Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan (JKTK).
 4. Makluman Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti (LPU) setelah perjanjian ditandatangani.

 

Terdapat lima (5) format perjanjian penyelidikan UPM yang boleh diperolehi daripada pihak RMC (03-89471632 / 1624) untuk kerjasama dengan pihak institusi / organisasi luar.

 1. Format perjanjian kerahsiaan (NDA) penyelidikan.
 2. Format Master R&D Collaboration Agreement (MoA) – Kedua-dua pihak menjalankan penyelidikan dan salah satu pihak memberikan peruntukan / kedua-dua pihak  memberi peruntukan.
 3. Format R & D Funding Agreement (MoA) – Comp UPM – Penyelidik UPM menjalankan penyelidikan, pihak institusi / organisasi luar memberi peruntukan.
 4. Format R & D Funding Agreement (MoA) – UPM Comp – Pihak institusi / organisai luar menjalankan penyelidikan, UPM memberi peruntukan.
 5. Format perjanjian pemindahan bahan (MTA).

 

• Untuk semakan deraf perjanjian penyelidikan kepada pihak perundangan UPM, penyelidik UPM perlu melengkapkan dan menghantar borang permohonan kepada pihak RMC. Borang permohonan tersebut adalah;

 1. Borang permohonan NDA / LAIN-LAIN.
 2. Borang permohonan MoA / LoA.
 3. Borang permohonan MTA.

 

Borang permohonan boleh dimuat turun disini (rujuk tajuk PERJANJIAN PENYELIDIKAN).

 

° PERBEZAAN PENYELIDIKAN KONTRAK DAN PERUNDINGAN.

Kemaskini:: 08/10/2018

PERKONGSIAN MEDIA

B1566137143